SYKSYN 2020-OHJELMA

ennenohjelmaa
 

ma 7.9 (klo 15.30 –17.00) (korvaa keväältä 2020 peruuntuneen foorumin)

HULLUT MIELENTERVEYSMARKKINAT: KUINKA KORJATA KURJISTUNEET MIELENTERVEYSPALVELUT? 

Markku Salo, YTT, tutkija, kirjailija

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ovat ajautuneet markkinoiden riepoteltaviksi. Palvelujen laatu heikkenee ja asukkaiden laitostuminen jatkuu. Nykyoloissa häviäjiä ovat muut paitsi taloudellisia voittoja keräävät suuryritykset. Mitkä ovat tilanteen keskeisimmät eettiset kysymykset? Minkälaisia ratkaisuja on tarjolla ja miten niihin voitaisiin tarttua? Onko arvopohjaiselle toiminnalle edellytyksiä voiton tavoittelun aikakaudella?

 

ma 5.10 (klo 15.30 –17.00) (korvaa keväältä 2020 peruuntuneen foorumin)

LÄHTÖLAULUJA JA KESKENERÄISYYDEN HISTORIAA 

Matti Johannes Koivu, muusikko, historioitsija

Modernin Suomen historia on koodattu kaikkiin meihin, mutta kuinka ymmärrämme sen? Onko se menestystarina vai tragedia? Jos suomalaiset 2000-luvulla ovat samaa mieltä jostakin, niin siitä, että maailma on muuttunut. Tuttu ja turvallinen yhteiskunta on taipunut joksikin tuntemattomaksi, mutta mitä siitä pitäisi ajatella? Millainen on modernin Suomen historiaa 80-luvulla syntyneen näkökulmasta? Alustuksen ohessa kuullaan muusikon omaa tuotantoa livenä.

 

ma 9.11 (klo 15.30 –17.00)

NÖYRYYTYS – ARVOKKUUDEN MENETTÄMISESTÄ JA SEN LÖYTÄMISESTÄ 

Juhani Mattila, psykoterapeutti, psykiatri, tietokirjailija

Nöyryytykset vaikuttavat kuin myrkky. Usein ne ohitetaan vaikenemalla, vaikka ne ovat merkittävin yksittäinen syy psyykkiseen sairastamiseen. Nöyryytetyksi joutumisen kokemuksia syntyy läpi elämän. Ratkaisevaa on kyky kestää ja käsitellä nöyryytykset joko yksin tai muiden avulla niin, ettei niistä jäisi sielullisia arpia, jotka kovettavat ja rajoittavat emotionaalista liikkuvuutta.

 

ma 7.12 (klo 15.30 –17.00)

VÄKIVALTA TYÖSSÄ JA HAASTAVAT ASIAKASTILANTEET

Mari Koskelainen, psykologi, DcClinPsych

Kuinka kohdata haastava ja mahdollinen väkivaltainen asiakas turvallisesti? Miten kartoitetaan työturvallisuuden kokonaiskuva ja miten tilanteisiin voidaan valmistautua? Mitä näkökulmia tulee huomioida itse tilanteessa ja jälkitoimissa? Miten työssä jaksaminen kytkeytyy asiaa koskevaan kysymyksenasetteluun?