Paperittomat ja terveydenhuolto / 15.2.2016 / Ville Elonheimo & Juha Mustonen

 slide

Katso ja kuuntele tilaisuuden videonauhoite: http://video.pohjoiskarjala.net/

 

1b-paperittomat

Ville Elonheimon alustuksen pp-esitys pdf-tiedostona

2-paperittomat

Juha Mustosen alustuksen pp-esitys pdf-tiedostona

 
Tilannekatsaus 15.2.2016:
 
Paperittomien terveydenhuolto Pohjois-Karjalassa vuodesta 2014 alkaen
 

Pohjois-Karjalassa arvioidaan olevan noin 50 ns. paperitonta ulkomaalaista, joilla ei ole pääsyä terveydenhuoltoon. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) jätti maaliskuussa 2014 selvityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) näiden ihmisten terveydenhuollon järjestämisestä. Tammikuussa 2015 eduskunnassa oli käsittelyssä lakiehdotus, joka jäi eduskunnalta käsittelemättä. Tämä olisi määritellyt kunnan velvollisuuden järjestää terveydenhuollon palveluita ulkomaalaisille, joilla nyt olemassa olevan lainsäädännön tai sosiaaliturvan mukaan ei ole oikeutta käyttää terveydenhuollon palveluita.

Pohjois-Karjalassa on keväästä 2014 lähtien toiminut eri tahojen yhteistyönä järjestettävä paperittomien terveydenhuolto ”Joensuun Global Clinic”. Paperiton henkilö tai läheinen ottaa yhteyttä ja terveysongelmasta riippuen järjestetään vastaanotto vapaaehtoisten lääkäreiden, sairaanhoitajien ja kätilöiden toimesta.

Vuosien 2014–2015 aikana on hoidettu noin 15 potilasta. Vain osalle potilasta on tarvittu laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Lääkkeiden ostaminen on järjestetty tietystä apteekista. Koska työ tehdään vapaaehtoisuuteen perustuen, toiminnasta ei tule henkilöstökuluja. Alun perin toiminnan vuosikulut arvioitiin olevan noin 5 000 euroa, mutta suorat kulut ovat jääneen kymmeniin euroihin.

Joensuussa toiminnan aloittamisessa ovat olleet mukana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Suomen Punainen Risti, Rikosuhripäivystys, Joensuun evankelis-luterilainen seurakunta ja Pohjois-Karjalan keskussairaala.

THL:n STM:lle tekemän selvityksen (THL 11/2014)mukaan paperittomien terveydenhuolto voidaan järjestää kolmella eri tavalla:

1) paperittomilla samat oikeudet kuin muillekin sairauksien tutkimuksessa ja hoidossa

2) terveydenhuoltopalvelut samoin kuin nykyisin turvapaikanhakijoilla

3) vain ne terveydenhuoltopalvelut, joita tarvitaan raskaana oleville ja lapsille

Selvityksen mukaan arvioidaan Suomessa olevan noin 3500 paperitonta ihmistä. Vaikka nämä keskittyvät Helsingin seudulle, Pohjois-Karjalassa voi arvioida olevan 20–100 paperitonta ihmistä. Eduskunnassa käsittelyssä olevassa lakiesityksessä (HE 343/2014) oli ehdotus, että alaikäisten ja raskaan olevien paperittomien hoidon laajuus olisi samat terveydenhuollon palvelut kuin muillekin. Helsingin ja Turun kaupungit ovat tehneet omat paikalliset päätöksensä turvata alaikäisten ja raskaana olevien terveydenhuollon.

Tärkeimmät terveydenhuoltopalvelut ovat yleislääkäri- ja neuvolatasoisia palveluja: äitiys- ja ehkäisyneuvola (20 %), tuki- ja liikuntaelinsairaudet (15 %), ylähengityselinten infektiot (15 %) ja muut infektiot, mahaelinsairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet (jakauma Helsingin Global Clinicin tilastoista). Joensuussa vastaanottoja arvioitiin tulevan noin 20/vuosi, mutta on ollut vain 15 / kaksi vuotta. Kokemuksemme mukaan terveysongelmat ovat olleet etenkin tukirankaperäisiä tai mielenterveyteen liittyviä sairauksia. Vakavin tapaus on ollut lapsi, jolla on vaikea kehitysvamma.

Vastaanotto järjestetään sovitussa paikassa (osoite ei julkinen). Käytössä on julkinen puhelinnumero 046 5900 186, jonne paperittomat tai heidän yhdyshenkilönsä voivat soittaa. Kun paperittoman ongelma on kartoitettu, järjestetään vastaanotto. Verkoston yhteyshenkilö kutsuu vastaanottopaikkaan sovittuun aikaan tarvittavat henkilöt, esim. lääkärin ja hoitajan ja tulkin. Erityistapauksissa vastaanotto voidaan järjestää myös muualla kuten paperittoman asunnolla. Tässä vapaaehtoistyössä ovat seuraavat erikoislääkärit: kirurgi, gynekologi, yleislääkäri, psykiatri, sisätautilääkäri ja lastenlääkäri. Toimintaan on lupautunut viisi sairaanhoitajaa ja kaksi kätilöä. Yksi lääkäri ja sairaanhoitaja toimivat ns. tiimin vetäjinä. Tulkkeja on vajaalle kymmenelle eri kielelle. Verkoston koordinaatio on järjestetty järjestöjen monikulttuurisuustyön yhteyteen.

Joensuussa on sovittu yhden apteekin kanssa järjestettävän tämä lääkehuolto. Kustannukset suoritetaan kerätystä kassasta. Nämä lääkemenot eivät ole suuria, koska tavalliset antibiootit ja särkylääkkeet eivät ole kalliita. Jos tarvitaan laboratorio- tai röntgentutkimuksia, nämä voidaan sopia kaupungin ao. yksiköiden kanssa. Lisäksi on huomioitava, että vakavien tarttuvien sairauksien hoito tulee järjestää kunnallisen terveydenhuollon toimesta. Vakavan sairauden tai synnytyksen osalta paperittomien hoito järjestetään keskussairaalassa.

Yhdyshenkilöt:

Ville Elonheimo, monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, p. 045 1162060, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Juha Mustonen, sisätautiklinikan ylilääkäri, PKKS, p. 050 3877696

Asiakkaille jaettava puhelinnumero Joensuun Global Clinic 046 5900 186.

 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä