Asiakkaan kunnioittava kohtaaminen / Mikael Leiman / 19.9.2022

ohjelma iso 22 5

Katso tilaisuuden video tilanne täältä:

 

 

Potilaalla on ennakkokäsitys siitä, mihin hän on tullut. Hän suhtautuu sen valossa työntekijään, jonka hän tapaa. Toinen suhtautumista säätelevä seikka on se, millaisella asialla hän on. Mikä tahansa toimijuuden este synnyttää eriasteisen avuttomuuden tunteen. Se kuinka potilas suhtautuu tuohon tunteeseen vaikuttaa siihen, millä tavalla hän asiansa esittää. Avun pyytäminen altistaa kasvojen menetykselle ja torjutuksi tulemisen mahdollisuudelle.

Ammattilaisella on uuden potilaan tapaamisessa myös epävarmuutensa. Syntyykö kontakti? Avautuuko potilaan kanssa yhteistyösuhde? Tuleeko hänelle tunne, että potilas asettaa vaatimuksia, joihin hänen täytyy vastata? Kuinka aikarajat, käypä hoito -suositukset ja tietojärjestelmän käyttöliittymä säätelevät vuorovaikutuksen kehittymistä?

Kumpikin tuo kohtaamiseen myös oman elämänhistoriansa. Kohtaamisen sisältöä ja etenemistä muovaava voimakenttä on laaja ja vain osittain tietoisesti hallittavissa.

 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä